Colofon

Tekst onleesbaar

De website van Filcom volgt de instellingen voor tekengrootte van uw browser. Dit kan betekenen dat u het lettertype te klein vindt. U kunt de tekengrootte veranderen onder start > instellingen > configuratiescherm > beeld > tekengrootte > normaal.

Vragen & reacties
Wanneer u een algemene vraag heeft of opmerkingen over deze website, dan kunt u dat kenbaar maken door middel van het contactformulier ingesloten in deze website.

Deze website is ontwikkeld door

Exitable strategisch interactief, Wessem in opdracht van Filcom BV

Concept en functioneel ontwerp: Exitable

Vormgeving en indeling: Exitable

Copyright

Filcom BV 

© november 2012