Veiligheid en gezondheid

Filcom maakt al jaren werk van een strikt veiligheidsbeleid, gebaseerd op een dynamisch risicobeheersingssysteem. Zowel voor medewerkers en leveranciers als voor bezoekers gelden strikte veiligheidsvoorschriften bij het betreden van onze productielocaties. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht tijdens het werk en worden ter beschikking gesteld aan bezoekers. Iedere bezoeker wordt daarnaast te allen tijde begeleid door een werknemer van Filcom.

In de onderstaande documenten staan de veiligheidsregels, geldend op onze sites, en het veiligheidsinformatieblad met betrekking tot onze producten:.