Kleikorrels (Mikolit e.a.)

Het meest verkochte product bij Filcom onder de kleikorrels is Mikolit. Aan dit product zijn thermische geleidende materialen toegevoegd en draagt daarbij mee aan een optimaal warmtetransport en de best mogelijke afdichting. Kleikorrels worden o.a. gebruikt voor het afdichten van watervoerende lagen in de grondwaterwinning.

Kleikorrels (Mikolit e.a.)