Waterbehandeling

Specifieke zandfracties, geproduceerd door Filcom, spelen een belangrijke rol bij de zuivering van water ten behoeve van drinkwater, bijvoorbeeld door toepassing als entzand. Ook bij het behandelen van afvalwater, rioolwater, proceswater en recreatiewater zijn specifieke toepassingen gevonden voor onze zanden.

En er zijn meer watergerelateerde toepassingen waarbij Filcom zand een belangrijke rol speelt. Denk hierbij aan waterwinning en/of waterontharding, bodemenergie, bronnering, grondwaterbemonstering en ontijzering van water.

Kortom: in waterbehandeling is het zand van Filcom een onmisbaar element.

Filcom is gecertificeerd om zand en grind te leveren voor de productie van drinkwater.