Afvalwater

Onder afvalwater verstaan wij het water dat bijvoorbeeld gebruikt wordt bij het afkoelen van staal of bij het terugspoelen van water in filtersystemen om het filter te reinigen. Het water wordt uiteindelijk geloosd en niet opnieuw gefilterd voor hergebruik.