Bronnering

Veelal kan het nodig zijn om tijdelijk en lokaal de grondwaterspiegel te verlagen, om ervoor te zorgen dat het aanleggen van bouwwerken, kabels of leidingen droog kan worden uitgevoerd. Filcom levert hiervoor filtergrind en aanvulgrind in diverse korrelmaten om het grondwater, volgens de daarvoor gestelde eisen, op te kunnen pompen en af te voeren.

Filcom is gecertificeerd door Kiwa om zand en grind te leveren voor de productie van drinkwater.