Drinkwater

Om drinkwater van goede kwaliteit te kunnen produceren moet het water eerst zorgvuldig gefilterd worden. Hier draagt Filcom aan bij door drinkwaterbedrijven te voorzien van producten als filterantraciet, filterzand en filtergrind, welke in combinatie ingezet kunnen worden als compleet filterpakket. Deze producten zijn alle geclassificeerd volgens EN 12909 (filterantraciet), EN12904/BRL K 240/02 (filterzand en filtergrind). Dit betekent dat zij aan strenge eisen voldoen en Filcom haar hoogwaardige kwaliteitsstanddaard kan waarborgen. De selectie van de juiste maatvoering alsmede de keuze voor de juiste kwalitatief hoogwaardige filtermedia  kunnen bepalend zijn voor een optimaal functionerend filtersysteem.

Filcom is gecertificeerd door Kiwa om zand en grind te leveren voor de productie van drinkwater.