Grondwater bemonstering

Door middel van het plaatsen van peilbuizen is het mogelijk om op regelmatige basis de kwaliteit van het grondwater en eventuele fluctuaties in het grondwaterniveau te controleren en te meten. Door het toepassen van gecertificeerd filtergrind van Filcom bij bemonstering van het grondwater zijn reeds jarenlang optimale analyseresultaten bereikt.