Proceswater

In de industrie kan proceswater op verschillende manieren benoemd worden. In het bijzonder bij het wassen en spoelen van producten als statiegeld flessen en dergelijke. Het water kan verkregen worden uit diverse bronnen zoals oppervlaktewater, grondwater, drinkwater, afvalwater en zeewater afhankelijk van de kwaliteit die nodig is voor de toepassing waarin het proceswater gebruikt wordt. Het zuiveren van proceswater kan onder andere door zandfiltratie waarbij geprofiteerd wordt van de hoogwaardige kwaliteit van filterzand en filtergrind van Filcom.