Recreatie

Onder recreatief water verstaan wij oner andere zwembadwater en aquarium water. Afhankelijk van de korrelgrootte zal het filterzand en  filterantraciet vaste deeltjes af vangen, zoals vliegjes of contactlenzen. Hierdoor is het mogelijk om zwembadbezoekers en de bewoners van de aquaria constant van schoon water te voorzien.

Filcom is gecertificeerd door Kiwa om zand en grind te leveren voor de productie van drinkwater.