Waterwinning

Om verschillende redenen kan het interessant zijn een eigen watervoorziening te installeren, waarbij water uit de bodem wordt onttrokken. Een waterbron ten behoeve van beregening, brandputten of zelfs consumptie door mens en/of dier. Het filtergrind van Filcom is hierbij onontbeerlijk om een kwalitatief hoogwaardige bron te verkrijgen welke voldoet aan de huidige- en toekomstige milieu-regelgevingen het gewenste rendement kan leveren.

Filcom is gecertificeerd door Kiwa om zand en grind te leveren voor de productie van drinkwater.